Beleid dagbesteding

De dagbesteding van “Het Vaderhuis” is gericht op de cliënt. Er wordt gekeken naar het kunnen en de zorgvraag van de cliënt. Hier staat de ontwikkeling in vaardigheden van de cliënt centraal. Voor elk cliënt zal een individueel plan worden opgemaakt.
Cliënten zullen hun sociale contacten leggen door de werkzaamheden bij en met derden. Hiermee wil “Het Vaderhuis” participatie bewerkstelligen.
Voor elke cliënt van de dagbesteding zal een vast werkrooster gemaakt worden, zodat de cliënt het verschil ervaart tussen wonen en werken.
Ieder cliënt is fysiek en mentaal anders en daarom zeggen wij: “productief zijn is goed, maar ieder op zijn eigen niveau.” Dit houdt simpelweg in dat we geen druk leggen op de productie binnen de dagbesteding.