Beleid wonen

Het Vaderhuis is een kleinschalig particulier christelijk wooninitiatief. Hiermee streven wij er naar om een gezin te willen zijn. Om te kunnen waarborgen dat de cliënten het zullen ervaren als een gezin, hebben wij er voor gekozen om als gezin bij de woongroep in te gaan wonen.
Hierdoor wordt tevens de 24-uurs zorg bewaakt.
Onze medewerkers zijn christelijk en dit zullen zij ook uitgedragen.
Wij zijn een omgeving waar de cliënt gezelligheid, rust en een huiselijke sfeer kan vinden. Daarnaast staat de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt bij ons centraal.

Er wordt gewerkt vanuit een begeleidingsplan, wat de basis vormt rondom de zorg van de cliënt. In dit plan staan de doelen, wat tot groei en ontwikkeling van de cliënt leidt, beschreven.