Visie en missie

Het doel van “Het Vaderhuis” is om een thuis te bieden van rust en liefde in een veilige omgeving.
Wij bieden een gestructureerde leefomgeving en begeleiding wat gericht is op persoonlijke groei, met de nadruk op sociaal netwerk en zelfstandigheid, aangepast op de vaardigheden van het individu.
Uiteindelijk zullen bij enkele cliënten van onze doelgroep dit leiden tot dermate groei van zelfstandigheid dat ze uiteindelijk zelfstandig kunnen wonen, al dan niet onder ambulante begeleiding.
Ook zien wij het belang van voeding en beweging als een onderdeel van de bewustwording van het eigen lichaam. Dit zal dan ook veelvuldig naar voren komen en gebruikt worden bij de begeleiding van de cliënten.

De betrokkenheid van ouders spelen bij ons een belangrijke rol en daarom zal op de ouders mogelijk een beroep worden gedaan.

Het Vaderhuis richt zich op cliënten in de leeftijd van 15 tot 25 jaar met een lichtverstandelijke beperking en bijkomende problematieken zoals ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum, hechtingsproblematiek, etc.
De groepssamenstelling is van belang en wordt altijd als uitgangspunt genomen.

Het Vaderhuis werkt vanuit een christelijke grondslag, met een christelijke visie wat is terug te vinden in alle facetten van het bedrijf. Om deze reden werkt “Het Vaderhuis” uitsluitend met christelijk gecertificeerd personeel zowel op de woongroep, als ambulant, als op de dagbesteding.

Missie:
Onze missie is om de visie van “Het Vaderhuis” ten uitvoer te brengen in samenhang met de navolgende punten:

  • zelfredzaamheid van de cliënt;
  • maat aan de cliënt;
  • tevredenheid bij de cliënt;
  • bedrijfsadministratie;