Begeleiding wonen

Een doel is om de zelfredzaamheid op alle vlakken te vergroten door de juiste begeleiding aan te bieden. Persoonlijke groei wordt daarom nauwlettend in de gaten gehouden. Aangezien de bewoners 24-uurs zorg afnemen, is het belang van aanwezige begeleiding noodzakelijk.
Als inwonend gezin zullen wij 24 uur per dag beschikbaar zijn. De groep zal in de ochtend worden opgestart door ons. Overdag zullen wij afwisselend werkzaam zijn op de dagbesteding of op kantoor.

Voor de dagbesteding wordt een gecertificeerd personeelslid gezocht om het team te versterken.
Aangezien wij te maken hebben met een doelgroep die agogische zorg behoeven en omdat wij willen begeleiden vanuit een begeleidingsplan, die beschreven zal worden aan de hand van een competentieanalyse en waar doelen in gesteld worden, willen wij uitsluitend gecertificeerd personeel op de woongroep laten werken. Ze moeten naast de benodigde kennis en vaardigheden ook affiniteit hebben met de doelgroep. Om continuïteit en rust voor bewoners te waarborgen kiezen wij voor een vast team. Voor de cliënten streven wij ook naar een zo gevarieerd en gepaste dagbesteding.

De avondbegeleiding zal bestaan uit twee begeleiders. Als echtpaar zullen wij hier deel van uitmaken en afwisselend op de groep aanwezig zijn.

Wij bieden stagiaires de mogelijkheid om werkervaring op te doen binnen zijn of haar studiegebied.
Wij vinden het van belang dat er ten allen tijde twee gecertificeerde begeleiders op de groep staan om goede zorg te kunnen waarborgen.

Alle personeelsleden die in dienst zijn bij “Het Vaderhuis” zullen een christelijke geloofsovertuiging hebben. Dit betekent dat wij bidden voor het eten. We verwachten niet dat iedereen mee doet, maar wel dat iedereen dit respecteert.
Daarnaast gaan wij op zondag naar de kerk. Hiertoe is voor de bewoners geen verplichting, maar wel een mogelijkheid om mee te gaan als ze dat willen.
Voor de rest hanteren wij zo goed mogelijk de normen en waarden van alledag.